Säkerhet & Integritet

Säkerhet & Integritet

CasinoPop tar integritetsfrågor på allvar vilket framförallt gäller den information du väljer att delge oss ("Personuppgifter"). Personuppgifter är all information om dig och kan inkludera ditt namn, adress, födelsedata, kreditkortsinformation och all annan information du väljer att delge. CasinoPop kommer försöka se till att dina Personuppgifter är kompatibla med de dataskydd- och integritetsregler som finns i de länder där vi är verksamma och syftet med denna integritetspolicy är att se till att du får information om hur dina Personuppgifter behandlas.

Samlar vi in Personuppgifter via vår sajt?

Om du delger oss ditt namn och adress på den publika delen av vår hemsida för att få information om våra produkter och tjänster så kan du frivilligt delge Personuppgifter. Du kommer tillfrågas att delge Personuppgifter för att kunna registrera dig och öppna ett konto på CasinoPop.

Om du redan är en CasinoPop-klient och har öppnat ett konto hos oss så måste du använda ett lösenord för att använda CasinoPop-sajten. En sessions-cookie kan användas för att tillåta dig lämna och återkomma till sidan utan att bli tvungen att skriva in ditt lösenord igen. Vår webbserver komma spara uppgifter om de sidor du besöker inom vår sajt.

Hur kommer vi använda dina Personuppgifter?

Vi kommer processa dina Personuppgifter i enlighet med tillämpbara datasäkerhetslagar. CasinoPop processar dessa uppgifter för följande syfte: Hantera ditt konto; underhålla våra egna konton och uppgifter; övervaka hemsidans användningsnivå och servicekvalitet; och för att kunna informera dig om produkter och tjänster som du kan vara intresserade av from tillfälle till tillfälle ("Syftena").

För att säkerställa god servicekvalité så övervakar vi all kommunikation du har med oss. Detta gäller både skriftligen och via elektronisk post ("inspelningar"). E-post är inte krypterad till/från publika eller privata områden av denna hemsidan. CasinoPop rekommenderar att du inte skickar personuppgifter till oss via e-post.

Delgivandet av Personuppgifter

Dina Personuppgifter kan, för Syftena angivna ovan, flyttas eller delges av oss till närstående företag eller företagspartner som är kapabla att processa dina Personuppgifter (sådant närstående företag kallas härefter "MT Secure Trade Group") för Syftena. Vi och dessa företag kan från tillfälle till tillfälle använda tredjepart för att processa dina Personuppgifter för Syftena och sådant processande kommer överses av ett kontrakt i formalia som krävs av lagen. Om en statlig myndighet, tillsynsmyndighet eller verkställande myndighet kräver oss på dina Personuppgifter så är vi skyldiga att lämna ut de enligt lag eller annan författning.

Samtycke

Genom att delge dina Personuppgifter och registrera dig hos oss eller logga in hos oss när du besöker vår hemsida, så samtycker du också till MT Secure Trade Groups sätt att hantera och överföra dina Personuppgifter för de ändamål som anges i denna policy.
Om du vill ändra eller begränsa ditt samtycke på något sätt kan du kontakta vår support med hjälp av uppgifterna som du hittar på vår hemsida.

Allmän information

MT Secure Trade Group inkluderar alla direkta och indirekta dotterbolag och andra på något sätt relaterade bolag runt MT Secure Trade Limited oavsett var i världen bolaget befinner sig.

I händelse av att något av Syftena förändras, så kommer vi att meddela dig så fort vi kan och efterfråga expanderat samtycke om så krävs.

För alla uppgifter om MT Secure Trade Groups medelmmar, där de verkar eller för en kopia av dina Personuppgifter eller andra frågor som du kan ha om din datasäkerhet; vänligen kontakta MT Secure Trade Limited. Kontakt går via vår support.