Integritets- och cookiepolicy

Denna policy tillsammans med de Allmänna regler och villkor som finns på webbplatsen anger grunden för hur vi
behandlar de personuppgifter vi samlar in från dig eller som du tillhandahåller oss.  Läs igenom följande noggrant för att förstå våra bevekelsegrunder och
rutiner avseende dina personuppgifter och hur vi kommer att behandla dem. Genom att besöka vår
webbplats godkänner du och samtycker till de rutiner som beskrivs i denna policy.

Gaming Innovation Group p.l.c. är personuppgiftsansvarig för de uppgifter vi erhåller om dig via denna
webbplats.

Gaming Innovation Group p.l.c. består av flera olika rättsliga enheter, om vilka du hittar information nedan.
Denna integritetspolicy utfärdas på Gaming Innovation Group p.l.c. vägnar, när vi således nämner "FÖRETAG",
"vi", "oss" eller "vår" i denna integritetspolicy, syftar vi på det företag inom gruppen med ansvar för
behandlingen av dina personuppgifter med avsikt att tillhandahålla dig med en specifik tjänst.

Enheter inom Gaming Innovation Group p.l.c. som följer denna integritetspolicy och en kortfattad beskrivning av
ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter:

 • MT SecureTrade Limited – operatör, licensinnehavare.
 • NV SecureTrade – operatör, licensinnehavare.
 • BettingCloud Limited – leverantör av oddsprodukt.
 • iGamingCloud Limited – tillhandahåller en plattform och tekniska tjänster till operatören.

Vi har tillsatt ett dataskyddsombud (DPO). Om du har några frågor om denna integritetspolicy, inkluderat en
eventuell begäran om att utöva dina juridiska rättigheter, kontakta vår DPO på [email protected]

White Label-relation

Då personuppgifter finns i dataregister och system tillhörande Gaming Innovation Group p.l.c, vill vi göra dig
uppmärksam på att webbplatsen drivs av Sleipner Entertainment Ltd. med organisationsnummer MT 23366332 vars
registrerade säte är Vincenti Buildings, 28/29 Suite 1761, Stratit Street Valletta, VLT 1432 Malta (hädanefter
betecknad som “White Label.”) White Label-företaget är ägare av och driver webbplatsen och hanterar samt
administrerar alla aspekter relaterade till "front-end", innehållet på webbplatsen såväl som alla
CRM-/marknadsföringsaktiviteter kopplade till verksamheten som bedrivs på webbplatsen. White Label-företaget är
även ansvariga för kundsupport till spelare som använder denna webbplats. White Label-företaget behöver, och har
därför, full tillgång till personuppgifter som samlas in av Gaming Innovation Group p.l.c. Du kommer även att
motta utskick direkt från White Label-företaget och alla tillstånd som häri beviljas till Gaming Innovation
Group p.l.c. gäller även för White Label-företaget.

I den utsträckning White Label-företaget skickar eller tar emot data som lagras i eller härrör från system
tillhörande Gaming Innovation Group p.l.c., är White Label-företaget personuppgiftsbiträde och Gaming Innovation
Group p.l.c. är personuppgiftsansvarig. Om White Label-företaget samlar in uppgifter på egen hand, är White
Label-företaget personuppgiftsansvarig avseende dessa insamlade och behandlade personuppgifter. Läs den
särskilda integritetspolicy som finns på White Label-företagets webbplats för att förstå huruvida White
Label-företaget i vissa situationer träder in som personuppgiftsansvarig.

Information vi samlar in om dig Vi kommer att samla in och behandla följande uppgifter om dig:

Information du ger oss. Det här är de uppgifter du ger oss genom att fylla i formulär på vår webbplats
eller genom att kontakta oss via telefon, e-post eller på annat sätt. Detta inkluderar de uppgifter du
tillhandahåller oss när du registrerar dig för att använda vår webbplats, prenumererar på vår tjänst, gör
insättningar, spelar eller tar ut pengar på vår webbplats, deltar i chattrum, tar emot bonusar eller andra
kampanjer tillgängliga på vår webbplats, eventuella verifieringshandlingar du delar med oss, inklusive
frågeformuläret angående källan till dina pengar och underlag, samt när du rapporterar ett problem eller
inkommer med ett klagomål till oss. Den information du ger oss kan inkludera ditt namn, användarnamn, adress,
födelsedatum, hemland och nationalitet, id-nummer, e-postadress och telefonnummer, finansiell information och
kreditkortsuppgifter, personbeskrivning, identitetsbevis, adressbevis, foto och handlingar som styrker att du
har tillräckliga medel.

 • När vi är juridiskt eller avtalsmässigt bundna att samla in personuppgifter, och du
  inte tillhandahåller de efterfrågade uppgifterna, kanske vi inte kan fullgöra det avtal vi har med
  dig eller försöker ingå i (t.ex. för att tillhandahålla spelen eller betalningstjänsterna till dig).
  I ett sådant scenario kan vi tvingas stänga ditt konto.

Information vi samlar in om dig när du besöker webbplatsen. Med avseende på vart och ett av dina besök på
vår webbplats eller i samband med ditt användande av webbplatsen, kommer vi automatiskt att samla in följande
information:

teknisk information, inklusive den IP-adress som används för att ansluta din dator till internet, dina
inloggningsuppgifter, typ av webbläsare och version, tidszonsinställning och plats, webbläsarens
insticksprogram och versioner, operativsystem och plattform;

information om ditt besök, inklusive fullständig URL, spel du spelade och varaktigheten för varje spel och sida
samt information om interaktionen på varje sida.

Information erhållen från cookies. Läs vår Cookiepolicy nedan för mer information om vilka typer av cookies vi
använder och hur du gör för att inaktivera cookies.

Information vi erhåller från andra källor. Det här är den information vi erhåller om dig när du använder
någon av våra webbplatser eller tjänster som drivs av enheter inom Gaming Innovation Group p.l.c, eller under
licenser som innehas av olika enheter inom Gaming Innovation Group. Om du använder konton på flera webbplatser
som drivs av Gaming Innovation Group p.l.c., kan vi komma att samla in uppgifter om dig genererade från varje
webbplats i en databas. Sådana uppgifter är viktiga för oss i statistiskt hänseende, men också särskilt
relevanta när det gäller lagstadgade förpliktelser relaterade till penningtvättsbekämpning och ansvarsfullt
spelande.

I samband med att vi levererar tjänster till dig arbetar vi även nära tredjepartsleverantörer
med personuppgiftsansvar (inklusive, t.ex. affärspartners, underleverantörer inom teknik-, betalnings- och
leveranstjänster såväl som leverans av marknadsföringsinformation där vi har inhämtat nödvändigt samtycke från
dig (såsom leverantörer av CRM-verktyg, e-postmarknadsföringspartners, sms-leverantörer, direktpostdistributörer
och samtalsleverantörer), annonsnätverk och affiliate-nätverk, analysleverantörer, besiktningsföretag för bolag,
leverantörer av sökinformation samt kreditupplysningsföretag). Denna kategori inkluderar information vi erhåller
från våra utgivare, annonsörer och andra samarbetspartners som hjälper oss att leverera annonser och anpassat
innehåll till dig och som känner igen dig över flera webbläsare och enheter. Detta kan inkludera pseudonyma
annons-id:n som vissa annonsörer eller andra tredjepartsplattformar för annonser väljer att dela med oss.
Personuppgiftsbiträden behandlar personuppgifter i enlighet med våra skriftliga instruktioner och deras
aktiviteter begränsas till vad som krävs från dem för att hjälpa oss
leverera tjänsten till dig.

Vi kan även komma att motta personlig information om dig från White Label-företaget. För att vara så öppna och
transparenta som möjligt ägs varumärken av andra entiteter än den personuppgiftsansvariga entiteten, och alla
uppgifter som förvärvas via dessa varumärken kommer att vara tillgängliga för varumärkesägarna, vilka vi ger
åtkomst till vår plattform som innehåller dina personuppgifter. I dessa situationer agerar ett White
Label-företag som personuppgiftsbiträde. White Label-företag kommer att vara personuppgiftsansvariga avseende
all eventuell behandling av uppgifter som inte regleras i denna Integritetspolicy och du kommer att meddelas när
sådan ytterligare uppgiftsbehandling sker.

 • Kategorier av lagrade uppgifter om dig

Personlig information, eller personuppgifter, innebär uppgifter om en individ genom vilka en persons identitet
kan styrkas. Det inkluderar inte uppgifter där identiteten tagits bort (anonyma
uppgifter).

De personuppgifter som samlas in och behandlas om dig kan grupperas i följande kategorier och kan innehålla:

 • Personuppgifter inkluderar förnamn, födelsenamn, efternamn, användarnamn eller liknande
  uppgifter, civilstånd, titel, födelsedatum, kön, anställningsstatus och yrke.
 • Kontaktuppgifter inkluderar hemadress, e-postadress och telefonnummer.
 • Finansiell information inkluderar uppgifter om din lön och förmögenhet, uppgifter om källan till
  de medel som används för insättningar hos oss, såväl som uppgifter om bankkonto, betalkort eller
  betalkonto, inklusive information i bankkontoutdrag, lönebesked och liknande handlingar insamlade för
  kundkännedomsändamål.
 • Transaktionsuppgifter inkluderar uppgifter om insättningar och uttag, insatser och annan
  information om spel du har spelat på våra webbplatser.
 • Teknisk information inkluderar IP-adress, dina inloggningsuppgifter, webbläsartyp och version,
  tidszonsinställning och plats, webbläsarens insticksprogram och versioner, operativsystem och plattform
  samt annan teknik på enheter du använder för att få åtkomst till denna webbplats.
 • Användningsinformation inkluderar information om hur du använder vår webbplats, våra produkter
  och tjänster, ditt användarnamn och lösenord (krypterat), spelade spel, inloggning,
  utloggningstider, spelandets varaktighet, utnyttjade bonusar och kampanjer, ansvarsfullt spelande
  och penningtvättsbedömning.
 • Marknadsförings- och kommunikationsinformation inkluderar dina preferenser vad gäller att ta emot
  marknadsföringsmaterial från oss och våra tredje parter samt dina kommunikationspreferenser.

För att fullgöra våra juridiska skyldigheter, måste vi även samla in särskilda kategorier
av personuppgifter
om dig (såsom uppgifter om politiska- eller myndighetsuppdrag du innehar, utdrag
ur brotts- och belastningsregistret och uppgifter om spelmissbruk).

 • Hur uppgifterna används (ändamål) Information du ger till oss. Vi kommer att använda denna
  information:

för att fullgöra våra skyldigheter i enlighet med de villkor som ingåtts mellan dig och oss och för att
tillhandahålla dig med speltjänster som du efterfrågar från oss, för att godkänna dina insättningar
och behandla dina uttag, för att förebygga och förhindra bedrägerier, för att vara behjälpliga vid eventuella
frågor och klagomål från dig samt ärenden kopplade till de huvudsakliga tjänster vi tillhandahåller dig;

för att kontakta dig med marknadsföringsinformation, förutsatt att du gett ditt samtycke till det, för att ge
dig information om våra tjänster, bonusar, program och kampanjer och information om de produkter och kampanjer,
nuvarande eller framtida, som erbjuds av varumärket hos vilket du har ett konto;

för att ge dig anpassade annonser på webbplatsen baserat på din interaktion med webbplatsen eller information om
din användning;

Om du är en befintlig kund, kommer vi att kontakta dig (i linje med det samtycke du har gett oss) via
elektroniska medel (e-post eller sms) eller via direktpost eller via telefon med information om våra produkter
eller kampanjer. Det är viktigt att du observerar att den webbplats du kan komma att spela på kan administreras
av ett tredjepartsföretag som erbjuder speltjänster från Gaming Innovation Group p.l.c.. Du måste vara medveten
om och förstå att dina uppgifter, inklusive alla personuppgifter som erhålls av oss enligt denna
integritetspolicy, kommer att vara tillgängliga och behandlas av både Gaming Innovation Group p.l.c. och den
relevanta enhet som äger, administrerar eller driver webbplatsen. Under förutsättning att du har gett ditt
samtycke till direktmarknadsföring, kan de också komma att kontakta dig avseende produkter som finns
tillgängliga på webbplatsen, bonusar och kampanjer, nuvarande eller framtida, och kan även involveras i
kundsupportärenden.

för att meddela dig om ändringar av vår tjänst;

för att garantera att innehåll från vår webbplats presenteras på de mest effektiva sättet för dig och för din
dator.

för att uppfylla skyldigheter enligt lagstiftning gällande penningtvätt och andra vidhängande regler och
förordningar och alla andra lagar tillämpliga för oss från tid till annan.

Information vi samlar in om dig. Vi kommer att använda denna information:

för att administrera vår webbplats och för interna processer, som felsökning, dataanalys, testning, research,
samt för statistik och undersökningsändamål. Sådan information samlas vanligtvis in via
användningen av cookies. För mer information om cookies, se vår Cookiepolicy nedan som även ger vägledning för
hur du kan inaktivera cookies;

för att bedriva bedrägeribekämpning och utföra riskhanteringsaktiviteter, inklusive att tilldela en riskprofil
eller en riskstatus till ditt konto;

för att utvärdera ditt beteende och användningsmönster på webbplatsen, vilket kommer att användas för att hjälpa
oss att bygga upp en detaljerad kundprofil för dig, i olika ärenden, inklusive men inte begränsat till:

 • Ett register över bonusmissbrukare kan skapas av företaget och personer på den här listan kan komma att
  exkluderas från framtida kampanjer eller till och med stängas av från att använda företagets tjänster.
 • Vi kommer även att screena och övervaka dina transaktioner och ditt beteende av skäl kopplade till
  ansvarsfullt spelande, i syfte att säkerställa att din interaktion med oss förblir rolig och
  underhållande och inte farlig för dig. Vi kan göra en bedömning av ditt konto gällande
  ansvarsfullt spelande, som baseras på den information vi samlar in, vilken ibland kan göras tillgänglig
  för dig via ditt konto. Som ett resultat av vår bedömning kan du bli markerad som en "problemspelare"
  eller som sårbar för riskerna med spelmissbruk.
 • Som en del av vårt engagemang för att förhindra penningtvätt och terroristfinansiering, analyserar vi
  även dina personuppgifter och jämför dem med externa informationskällor, bygger
  en anti-penningtvättsprofil för dig och gör en riskbedömning av ditt konto baserat på den information du
  har tillhandahållit oss och den information vi har samlat in om dig. Vi ska också upprätta ett
  register över alla högriskkunder ur ett penningtvättsperspektiv.

för att förbättra vår webbplats och garantera att innehåll presenteras på de mest effektiva sättet för dig och
för din dator.

för att låta dig delta i interaktiva funktioner i vår tjänst, när du väljer att göra det;

som ett led i att hålla vår webbplats trygg och säker;

för att mäta och förstå effektiviteten hos de annonser vi ger dig och andra, och för att leverera relevanta
kampanjer till dig;

för att ge dig förslag och rekommendationer om våra produkter.

Vi samlar även in, använder och delar Aggregerade uppgifter såsom statistisk och demografisk information
för olika ändamål. Aggregerade uppgifter kan härröra från dina personuppgifter men betraktas inte som
personuppgifter i lagens mening då denna data varken direkt eller indirekt avslöjar din identitet. Vi kan t.ex.
aggregera dina användningsuppgifter för att beräkna hur många procent av användarna som använder en viss
funktion på webbplatsen. Om vi kombinerar eller knyter aggregerade uppgifter till dina personuppgifter så att de
direkt eller indirekt kan identifiera dig, behandlar vi emellertid de kombinerade uppgifterna som
personuppgifter, vilka kommer att användas i enlighet med denna integritetspolicy.

Information vi erhåller från andra källor. Vi kommer att slå ihop denna information med information du
ger oss och information vi samlar in om dig. Vi kommer att använda denna information samt den sammanslagna
informationen för de ändamål som beskrivs ovan (beroende på vilken typ av information vi mottar). Andra källor
inkluderar tredjepartsleverantörer av verktyg för åldersverifiering, identitets-
eller adressverifieringstjänster, tillsynsmyndigheter eller organisationer som har centrala databaser
över problemspelare, leverantörer av PEP- och sanktionssökningar, och andra liknande leverantörer som vi
kan anlita från tid till annan. Vi kan även erhålla information om dig från företag inom Gaming
Innovation Group, vilket underlättar för oss att leverera en bättre tjänst till dig eller hålla bonusmissbrukare
och problemspelare borta från våra tjänster.

 • Skapande av ett användarkonto
 • All information vi innehar om dig, oavsett om den tillhandahållits av dig eller om vi har samlat in den
  från dig eller en tredje part, sammanställs till en användarprofil (Spelkonto) som vi skapar för dig.

Laglig grund för behandlingen av personuppgifter

Vi redogör nedan, i tabellformat, för alla de sätt på vilka vi planerar att använda dina personuppgifter, och
vilken laglig grund vi stödjer oss på för att göra det. Vi har även där det är tillämpligt fastställt vilka våra
berättigade intressen är.

Ändamål/aktivitet

Uppgiftskategori

Laglig grund för behandlingen inklusive berättigade intressen

För att registrera dig som en ny kund

(a) Identitet

(b) Kontakt

(c) Användning

Fullgörande av ett avtal med dig
Nödvändigt för att efterleva en lagstadgad skyldighet

För att tillhandahålla tjänsterna till dig

(a) Hantera insättningar och uttag;

(b) Leverera spel till dig

(a) Identitet

(b) Kontakt

(c) Finansiellt

(d) Transaktion

(e) Marknadsföring och kommunikation

(a) Fullgörande av ett avtal med dig

(b) Nödvändigt för våra berättigade intressen

Nödvändigt för att efterleva en lagstadgad skyldighet

För att hantera vår relation med dig, vilket inkluderar:

(a) Meddela dig om ändringar i våra villkor eller integritetspolicyn

(b) Upprätthålla ett spelarkonto hos oss.

(a) Identitet

(b) Kontakt

(c) Användning

(d) Marknadsföring och kommunikation

(a) Fullgörande av ett avtal med dig

(b) Nödvändigt för våra berättigade intressen (för att hålla våra register
uppdaterade)

(c) Nödvändigt för att efterleva en lagstadgad skyldighet

För att möjliggöra för dig att delta i en kampanj;

(a) Identitet

(b) Kontakt

(c) Användning

(a) Fullgörande av ett avtal med dig;

(b) Nödvändigt för våra berättigade intressen (för att studera hur kunder
använder våra produkter/tjänster, för att utveckla dem och expandera vår verksamhet)

För att informera dig om en kampanj/bonus eller ett annat erbjudande;

(a) Identitet

(b) Kontakt

(c) Användning

(d) Marknadsföring och kommunikation

Samtycke (om vi kontaktar dig genom direktmarknadsföring).

För att administrera och skydda vår verksamhet och denna webbplats mot olagliga
aktiviteter, inklusive penningtvätt, bedrägeri, otillåtet samarbete (kollusion) och liknande
aktiviteter.

(a) Identitet

(b) Kontakt

(c) Tekniskt

(d) Särskilda kategorier av personuppgifter

Nödvändigt för att efterleva en lagstadgad skyldighet (för att förhindra
penningtvätt, bedrägeri, kollusion)

För att analysera och studera spelarbeteende, kommunikation, insättningar och
spelmönster för att avgöra om du uppvisar tecken på problematiskt spelande;

(a) Identitet

(b) Kontakt

(c) Användning

(d) Särskilda kategorier av personuppgifter

Nödvändigt för att efterleva en lagstadgad skyldighet (för att förhindra
penningtvätt, problematiskt spelande)

För att administrera och skydda vår verksamhet och denna webbplats (inklusive
felsökning, dataanalys, testning, systemunderhåll, support, rapportering och datalagring)

(a) Identitet

(b) Kontakt

(c) Tekniskt

(a) Nödvändigt för våra berättigade intressen (för att bedriva vår verksamhet,
tillhandahålla administration och IT-tjänster, nätverkssäkerhet, för att förhindra bedrägeri
och i samband med en omorganisering av företaget eller omstrukturering av koncernen)

(b) Nödvändigt för att efterleva en lagstadgad skyldighet (för att skydda
klientmedel)

För att leverera relevant webbplatsinnehåll och annonsering till dig och för att
mäta och förstå effektiviteten hos de annonser vi ger dig.

(a) Identitet

(b) Kontakt

(c) Användning

(d) Marknadsföring och kommunikation

(e) Tekniskt

Nödvändigt för våra berättigade intressen (för att leverera relevanta produkter
till dig via webbplatsen baserat på tidigare aktivitet och dina preferenser)

För att använda dataanalys i syfte att förbättra vår webbplats, produkter,
marknadsföring, kundrelationer och upplevelser

(a) Tekniskt

(b) Användning

Nödvändigt för våra berättigade intressen (för att definiera kundtyper till våra
produkter, för att hålla vår webbplats uppdaterad och relevant och för att utveckla vår
verksamhet)

Utlämnande av dina uppgifter

ß

Vi ska dela dina personuppgifter med:

Medlemmar i Gaming Innovation Group p.l.c, vilka behöver tillgång till dina personuppgifter
för att kunna tillhandahålla de tjänster du efterfrågar. Uppgifter vi mottar och samlar in om dig kommer
att delas inom vår grupp av företag, och sådana uppgifter kan komma att användas av dem för att
förhindra bedrägeri och bonusmissbruk, penningtvätt och för ändamål kopplade till ansvarsfullt spelande för
att fullgöra gruppens rättsliga förpliktelser och berättigade affärsintressen;

När vi tillhandahåller tjänster till dig kommer vi att dela uppgifter med utvalda tredje parter, i enlighet med
ett databehandlingsavtal med oss som säkerställer ett skydd för dina personuppgifter, som inkluderar:

 • ägaren och/eller operatören av webbplatsen (white label) i händelse av att webbplatsen ägs av en tredje
  part (white label/mellanhand/affiliate) och inte av Gaming Innovation Group p.l.c. Dessa personer kan
  behöva dina personuppgifter för att kunna ge dig kundsupport eller för att besvara dina frågor och
  hantera klagomål. I de fall du samtycker till att ta emot direktmarknadsföring, kommer ägarna av sådana
  tredjepartswebbplatser också att använda dina personuppgifter för att ge dig riktade annonser, köra
  reklamkampanjer, köra beteendestyrd annonsering, och kontakta dig angående produkter och tjänster, nu
  och i framtiden.
 • Med spelleverantörer som levererar spelprodukter till våra webbplatser som behöver sådana uppgifter för
  att låta dig delta i ett spel och för att avgöra utfallet av spelet; I de fall du samtycker till att ta
  emot direktmarknadsföring från oss, till annonsörer och annonsnätverk som behöver uppgifterna för att
  välja ut och förse dig och andra med relevanta annonser, inklusive kampanjutskick och sms, direktpost,
  och ibland ringa till dig.
 • analytiker, informationshanteringspartners och sökmotorleverantörer som hjälper oss förbättra och
  optimera vår webbplats;
 • kreditupplysningsföretag i syfte att uppskatta din kreditvärdighet där detta är ett villkor för att vi
  ska ingå ett avtal med dig;
 • leverantörer av ålders- och identitetsverifieringsverktyg och andra leverantörer som kan verifiera din
  kundinformation generellt, specifikt, men utan begränsning till Aristotle, C6, GB Group;
 • med våra banker eller betaltjänstleverantörer eller elektroniska betalningslösningar för att kunna
  slutföra betalningsinstruktioner från dig;
 • med våra jurister, rådgivare, konsulter vilka vi kan anlita från tid till annan för att ge oss råd i ett
  ärende som kräver att de får tillgång till personuppgifter;
 • med personer, företag, icke-statliga organisationer, statliga myndigheter och tillsynsmyndigheter som
  upprätthåller ett register över problemspelare eller för ändamål avseende ansvarsfullt spelande, såsom,
  men inte begränsat till, GAMSTOP;
 • med personer, företag, icke-statliga organisationer, statliga myndigheter och tillsynsmyndigheter som
  upprätthåller ett register eller en databas i syfte att förhindra brott, penningtvätt eller finansiering
  av terrorism och organiserad brottslighet.
 • Om vi ingår en överenskommelse om att överföra eller sälja vår affärsverksamhet relaterad till denna
  webbplats, kommer vi att lämna ut dina personuppgifter till den potentiella köparen eller
  deras jurister, konsulter, finansrådgivare och anställda, både i samband med bolagsbesiktningen och
  som ett led i överföringen av verksamheten. Detta inkluderar all eventuell överföring av uppgifter
  inom ramen för en överenskommelse mellan oss och ägaren och/eller webbplatsens operatör vid avslutandet
  av våra tjänster av ägaren och/eller webbplatsens operatör.

Om vi är skyldiga att lämna ut eller dela dina personuppgifter för att efterleva våra rättsliga förpliktelser,
vilka inte nödvändigtvis är specifikt angivna ovan, eller för att genomdriva eller tillämpa
våra regler och villkor samt andra överenskommelser; eller för att skydda våra rättigheter, vår egendom eller
säkerhet. Detta inkluderar informationsutbyte med andra företag och organisationer i syfte att förhindra
bedrägeri och minska kreditrisken.

Var vi lagrar dina personuppgifter

De uppgifter vi samlar in från dig kommer i första hand att lagras på servrar i Europa. Uppgifterna vi samlar in
från dig kommer emellertid att överföras till tredje parter, vilket nämnts tidigare i denna policy, och sådana
uppgifter kommer därför att lagras av dem. Några av de tredje parter som vi delar uppgifter med kan ha sina
servrar på en plats utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES"). De kommer även att behandlas av
personal eller företagsrepresentanter som verkar utanför EES, vilka arbetar för oss eller för en av våra
leverantörer. Detta inkluderar personal engagerad i, bland annat, fullgörande av din order, behandling av dina
betalningsuppgifter och tillhandahållande av supporttjänster. Vi kommer att se till att dina uppgifter behandlas
säkert och i enlighet med denna integritetspolicy och att de personer som vi delar uppgifter med vidtar liknande
organisatoriska och tekniska åtgärder som vi gör. När personuppgifter överförs utanför EES kommer vi sträva
efter att vidta ytterligare åtgärder, såsom att ingå ett dataöverföringsavtal med mottagaren som överensstämmer
med EU:s dataskyddsbestämmelser.

All information du tillhandahåller oss lagras på en av våra säkra servrar.

Alla betalningstransaktioner kommer att vara krypterade med SSL-teknik.

Informationsöverföring över internet är dessvärre aldrig helt säker. Även om vi gör vårt yttersta för att skydda
dina personuppgifter, kan vi inte garantera säkerheten för dina uppgifter som skickas till vår webbplats; all
överföring sker på egen risk. När vi har mottagit dina uppgifter, tillämpar vi strikta rutiner och
säkerhetsfunktioner för att försöka förhindra obehörig åtkomst.

 • Dina rättigheter

Under vissa omständigheter har du rättigheter inom rådande dataskyddslagstiftning vad gäller
dina personuppgifter.

Rätt att få tillgång till dina personuppgifter. Du har rätt att få tillgång till den
information vi har om dig. En del av de personuppgifter vi har kan du få tillgång till genom att logga in på
ditt konto. Ytterligare information kan begäras genom att kontakta oss på [email protected] Vi ska
tillmötesgå alla rimliga förfrågningar om tillgång. Om en tillgångsförfrågan inbegriper en oproportionerlig
mängd arbete, förbehåller vi oss rätten, i linje med tillämplig lag, att ta ut en avgift som täcker detta
arbete.

Rätt till rättelse av dina personuppgifter.
Detta ger dig möjlighet att korrigera felaktig eller ofullständig information vi har om dig. Vi kan
emellertid komma att behöva verifiera de nya uppgifternas riktighet.

Rätt till radering av dina personuppgifter. Du har rätt att be oss radera uppgifter vi
har om dig som inte är relevanta för det ändamål uppgifterna samlades in. Detta innebär att du kan begära att få
de uppgifter vi har om dig raderade, om det inte finns goda skäl för oss att fortsätta behandla dem. Du kan även
begära att vi ska radera alla dina personuppgifter, i vilket fall vi ber dig att stänga ditt konto. Det kan
finnas rättsliga förpliktelser som förbjuder oss att omedelbart radera alla eller vissa uppgifter vi har om dig
vid tidpunkten för din begäran (såsom lagstiftning gällande penningtvätt), vi kommer dock att behandla din
begäran så snart det är möjligt efter att tillämpliga tidsfrister för datalagring har löpt ut.

Rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter. Du har rätt att invända mot
behandlingen av personuppgifter där vi (eller en tredje part) förlitar oss på ett berättigat intresse, om det
föreligger särskilda skäl vilka gör att du vill invända mot behandlingen av uppgifter, t.ex. att du känner att
det påverkar dina grundläggande fri- och rättigheter. Du har även rätt att invända i fall där vi behandlar dina
personuppgifter för marknadsföringsändamål på basis av berättigade intressen (i motsats till samtycke). Du kan
även invända mot att vi visar riktade annonser för dig på vår webbplats.
Detta leder inte till att du kommer att se färre annonser, men att de annonser du får se är mindre relevanta för
dig. I vissa fall kan vi påvisa att vår behandling av dina uppgifter vilar på övertygande legitim grund vilken
åsidosätter dina fri- och rättigheter.

Rätt till begränsning av behandling av dina personuppgifter. Detta ger dig möjlighet att
be oss avbryta behandlingen av dina personuppgifter i följande scenarier: (a) om du vill att vi fastställer
uppgifternas riktighet; eller (b) du har invänt mot vår användning av dina uppgifter, men vi behöver verifiera
huruvida vi har legitima skäl att åsidosätta detta; eller (c) när du hävdar att vår
användning av dina personuppgifter är olaglig.

Rätt att begära överföring av dina personuppgifter (dataportabilitetsbegäran). Detta ger
dig möjlighet att begära ut dina personuppgifter. Vi kommer att ge dig dina personuppgifter i ett strukturerat,
vanligt använt och maskinläsbart format. Observera att denna rättighet endast gäller för automatiserade
uppgifter som du ursprungligen gett oss samtycke till att vi använder eller där vi använt uppgifterna för att
fullgöra ett avtal med dig.

Rätt att återkalla samtycke till direktmarknadsföring. Du har rätt att närsomhelst ändra
dig vad gäller våra möjligheter att kontakta dig med direktmarknadsföring. Du kan utöva din rätt att sluta ta
emot direktmarknadsföring genom att logga in på ditt konto och avmarkera rutorna för samtycke relaterade till
direktmarknadsföring eller genom att kontakta kundsupport. Du kan även avprenumerera genom att följa
instruktionerna för detta i själva utskicket. Återkallar du ditt samtycke för behandling av personuppgifter för
marknadsföringsändamål, gäller det för webbplatsen du gör din begäran från. Om du innehar konton hos olika
varumärken som drivs under licenser tillhörande Gaming Innovation Group p.l.c., måste du återkalla ditt samtycke
på varje webbplats där du har ett konto. Du kan även kontakta oss på [email protected] så kommer vi att
tillämpa dina inställningar på alla våra webbplatser.

Vi kommer att lagra kopior på all kommunikation du skickar till oss (inklusive kopior av e-postmeddelanden) för
att upprätthålla korrekta register över de uppgifter vi har mottagit från dig.

 • Du kan även utöva dina rättigheter närsomhelst genom att kontakta oss på [email protected] All
  kommunikation med oss måste ske via den e-postadress som är associerad med ditt konto. Vi kommer att
  verifiera din identitet innan vi besvarar en förfrågan.

Tidsgräns för svar

Vi försöker besvara alla berättigade förfrågningar inom en månad. Ibland kan det dröja längre än en månad om din
förfrågan är särskilt komplicerad eller om du har gjort ett antal förfrågningar. I ett
sådant scenario kommer vi att informera dig och hålla dig uppdaterad.

 • Datasäkerhet

Vi har vidtagit lämpliga säkerhetsåtgärder för att förhindra att dina personuppgifter oavsiktligen försvinner,
används eller nås på ett obehörigt sätt, ändras eller lämnas ut. Därutöver begränsar vi
tillgången till dina personuppgifter för de anställda, ombud, leverantörer och andra tredje parter som behöver
dem av affärsmässiga skäl. De kommer endast att behandla dina personuppgifter enligt våra instruktioner och de
är bundna av en sekretessplikt.

Vi har rutiner på plats för att hantera misstänkta personuppgiftsbrott och kommer att meddela dig samt relevanta
tillsynsmyndigheter om ett brott när vi har en lagstadgad skyldighet att göra det.

Datalagring

Vi har en lagstadgad skyldighet att behålla grundläggande information om dig, inklusive kontaktuppgifter,
uppgifter om identitet, kundkännedom, samt finansiell information och transaktionsuppgifter i fem år efter att
du har stängt ditt konto hos oss, eller under en längre tidsperiod om det krävs enligt lag inom en jurisdiktion.

Du kan be oss att radera dina uppgifter genom att stänga ditt konto. I det fallet kommer vi omedelbart att
radera alla uppgifter utöver de vi är skyldiga att behålla för att uppfylla våra lagstadgade
skyldigheter enligt ovan.

Under vissa omständigheter kan vi anonymisera dina personuppgifter (så att de inte längre kan förknippas med
dig) för forsknings- och statistikändamål. Vi kan då använda dessa uppgifter på obestämd tid utan att meddela
dig.

Cookies

 • Vår webbplats använder cookies. En cookie är en liten fil med bokstäver och siffror som vi placerar på
  din dator. Dessa cookies gör det möjligt för oss att skilja dig från andra användare på vår
  webbplats, vilket hjälper oss att ge dig en bra upplevelse när du surfar på webbplatsen och
  även förbättra vår webbplats.
 • För mer information om cookies, se vår cookiepolicy nedan.

Annonsering på webbplatsen

Från tid till annan kan vi komma att placera annonser på webbplatsen baserat på de uppgifter
du ger oss när du interagerar med våra webbplatser, vårt innehåll eller tjänster. Webbplatsannonser,
ibland även kallade skräddarsydda eller riktade annonser, visas för dig baserat på uppgifter som samlats in
via cookies eller genom interaktioner med webbplatsen.

Du kan välja att inte ta emot webbplatsannonser från oss. Du kommer fortfarande att se
annonser, men de är inte längre anpassade efter dig. Besök din kontosida för att ändra 
annonsinställningarna.

Vidare, vilket redogörs för i cookiepolicyn ovan och under, kan du ändra inställningarna i
de flesta webbläsare för att meddela dig när du mottar en ny cookie och avaktivera cookies helt.

Annonsering på tredjepartswebbplatser

Vi använder tredje parter som samlar in uppgifter om besökare på deras appar och webbplatser
via egna cookies, webb-beacons och andra tekniker avseende dina onlineaktiviteter, i ett försök att utröna
dina intressen och leverera skräddarsydda annonser till dig. Vi köper annonsplatser på
tredjepartswebbplatser och våra annonser kan dyka upp när den tredje parten avgör att vår annons är relevant
för dig enligt uppgifterna de har samlat in.

Vi tillhandahåller inga personuppgifter till annonsörer eller tredjepartswebbplatser som
visar våra intressebaserade annonser, men de kan ha samlat in vissa personuppgifter från dig via 
användningen av deras webbplats (såsom vilka artiklar du har läst, vilken sorts annonser du klickat på
osv.), eller via plattformar för dataanalys (såsom Google Analytics – se cookiepolicyn nedan för mer
information) och de kan därför komma att anpassa annonser som publiceras på deras webbplats efter dina
intressen.

Tredjepartsannonsörer eller reklamföretag som arbetar på deras vägnar kan ibland använda
teknik för att tillhandahålla våra annonser. De mottar din IP-adress automatiskt när detta händer. Det kan
även komma att använda cookies för att mäta effektiviteten hos deras annonser och anpassa reklaminnehållet.

Vi har varken åtkomst till eller kontroll över cookies eller andra funktioner som annonsörer
och tredjepartswebbplatser kan komma att använda, och integritetsrutinerna för dessa annonsörer och
tredjepartswebbplatser omfattas inte av vår integritetspolicy. Kontakta dem direkt för mer information
om deras integritetsrutiner.

 • Ändringar av vår integritetspolicy

Alla ändringar vi gör i vår integritetspolicy i framtiden kommer att publiceras på denna sida och, när det är
lämpligt, meddelas dig via e-post. Kom tillbaka regelbundet för att ta del av eventuella
uppdateringar eller ändringar av vår integritetspolicy. Om du inte godtar en ändring, rekommenderar vi att du
kontaktar vår kundsupport eller i annat fall avslutar ditt konto.

Cookiepolicy

 • Vår webbplats använder cookies. En cookie är en liten fil med bokstäver och siffror som vi placerar på
  din dator. Dessa cookies gör det möjligt för oss att skilja dig från andra användare på vår
  webbplats, vilket hjälper oss att ge dig en bra upplevelse när du surfar på webbplatsen och
  även förbättra vår webbplats.

Så här kontrollerar du cookies

Du kan hantera användningen av cookies via inställningarna i din webbläsare. Hjälpfunktionen
i din webbläsare bör ge dig korrekt information. En del webbläsare har användbara cookieguider:

 • Chrome: https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647&p=cpn_cookies
 • Firefox: http://support.mozilla.org/en-US/kb/Cookies
 • Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835
 • Safari 5 för Mac: http://docs.info.apple.com/article.html?path=Safari/5.0/en/9277.html
 • Opera: http://help.opera.com/Linux/10.50/en/cookies.html

Alternativt kan http://www.allaboutcookies.org ge dig råd om hur du gör detta, och
ytterligare information om cookies och hur du hanterar dem.

Därutöver har Google Analytics egna alternativ för opt-out:

 • http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Observera dock att när det gäller vissa mobilenheter, kan det bli nödvändigt att
konsultera enhetens manual för att hantera cookies effektivt.

  • Klassificering av cookies
Klassificering Beskrivning
Strikt nödvändiga cookies Dessa cookies är helt nödvändiga för att du ska kunna navigera runt

webbplatsen och använda grundläggande funktioner, såsom åtkomst till säkra områden på
webbplatsen.Observera. Blockering av dessa cookies kommer att förhindra
registrering/verifiering på webbplatsen och göra visst innehåll och vissa funktioner
otillgängliga.
Prestandacookies Dessa cookies samlar in information om hur kunder använder en
webbplats,
t.ex. vilka sidor kunder besöker oftast, och om de får felmeddelanden från webbsidor.
Dessa cookies samlar inte in information som identifierar en besökare. All information
som dessa cookies samlar in är aggregerad och därför anonym.
Funktionscookies Dessa cookies gör det möjligt för webbplatsen att komma ihåg dina
val, såsom
ditt användarnamn, språk eller den plats du befinner dig på och ge dig förbättrade, mer
personliga funktioner. Dessa cookies kan även användas för att komma ihåg ändringar du
har gjort avseende textstorlek, typsnitt och andra anpassningsbara aspekter av
webbsidor. De kan också användas för att tillhandahålla tjänster du har efterfrågat som
att titta på ett videoklipp eller kommentera på en blogg. Insamlad information från
dessa cookies kan anonymiseras och de kan inte spåra dina aktiviteter på andra
webbplatser.
Riktade cookies och annonscookies Dessa cookies registrerar ditt besök, de sidor du varit inne på,
spelen du
har spelat, dina finansiella transaktioner, och ditt beteende på webbplatsen i största
allmänhet. Dessa cookies används för att leverera mer relevanta annonser till dig efter
dina intressen. De används också för att begränsa antalet gånger du ser en annons samt
hjälper till att mäta reklamkampanjens effektivitet. Vi kommer att använda denna
information för att göra vår webbplats, och den reklam som visas eller mottas av dig,
mer relevant för dina intressen. Vi kan även komma att dela denna information med tredje
parter som hjälper oss med analys för detta ändamål.

 

 • Tredjepartscookies
 • Observera att tredje parter (inklusive, t.ex., annonsnätverk och leverantörer av externa
  tjänster som webbtrafikanalys) också kan komma att använda cookies, över vilka vi inte har någon
  kontroll. Dessa cookies är sannolikt analys-/prestandacookies eller riktade cookies. Tabellen nedan
  identifierar de cookies som är tredjepartscookies.

Ett exempel på en tredjepartswebbplats som kan komma att använda cookies på vår webbplats är våra
spelleverantörer. Vi har spel på vår webbplats som levereras av tredje parter. Du kan därför komma att ta
emot cookies från tredje parter medan du spelar deras spel. Om du dessutom använder något av våra verktyg
för "delning" för att dela vårt innehåll utanför våra webbplatser (såsom Facebook), kan du få cookies
skickade från dessa webbplatser.

Vi har ingen kontroll över inställningarna för dessa cookies, så det rekommenderas att du
kontrollerar tredjepartswebbplatsen efter mer information om deras cookies och hur du hanterar dem.

Cookiebeteende

Sessionscookies

Sessionscookies skapas temporärt när en användare besöker en webbplats. När användaren
lämnar webbplatsen/stänger webbläsaren, raderas sessionscookie-filen.

Beständiga cookies

En beständig cookie-fil stannar på användarens enhet och omaktiveras när användaren besöker
webbplatsen som skapade just den cookie-filen. Dessa cookies löper ut efter en viss period (inställt i
filen), eller kan tas bort manuellt.

Vi använder både sessionscookies och beständiga cookies, vilket anges i avsnittet "Cookies som används" i
förfallotidskolumnen.

Klicka här
för en fullständig lista över de cookies som används.

Kontakt

Frågor, synpunkter och förfrågningar gällande denna integritetspolicy välkomnas och ska skickas till [email protected].

Nedan finns ytterligare kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarigt företag:

Gaming Innovation Group p.l.c.

Data Protection Officer

@GIG Beach

Triq id-Dragunara

St. Julians, STJ3148

Malta

Privacy and Cookie Notice

 

This notice together with the General Terms and Conditions available on the site sets out the basis on which any personal data we collect from you, or that you provide to us, will be processed by us.  Please read the following carefully to understand our views and practices regarding your personal data and how we will treat it. By visiting our site you are accepting and consenting to the practices described in this policy.

Gaming Innovation Group p.l.c. is a data controller for the information that we obtain on you through this website.

Gaming Innovation Group p.l.c. is made up of different legal entities, details of which can be found below. This privacy notice is issued on behalf of Gaming Innovation Group p.l.c. so when we mention "COMPANY", "we", "us" or "our" in this privacy notice, we are referring to the relevant company in the Group responsible for processing your data to provide a particular service in question.

Entities within Gaming Innovation Group p.l.c. adhering to this Privacy Notice and brief description of purpose for processing of your personal data:

We have appointed a data protection officer (DPO). If you have any questions about this privacy notice, including any requests to exercise your legal rights, please contact the DPO on [email protected].

White Label Relationship

Whereas personal data is hosted in information repositories and systems of Gaming Innovation Group p.l.c, it is brought to your attention that the Site is operated by Sleipnir Entertainment Limited, having company registration number C 74967 and its registered office at 28/19 (Suite No. 1761) Vincenti Buildings, Strait Street, Valletta VLT 1432, Malta (hereinafter referred to as “White Label.”) White Label is the owner and operator of the website and manages and administers all aspects related to the front end, the content on the site as well as all marketing/CRM activities related to the business carried out on the site. The White Label is also responsible for customer support to Players who are using this site. White Label therefore has and requires constant full access to personal data collected by Gaming Innovation Group p.l.c. You will also receive communications directly from the White Label and any permissions granted herein to Gaming Innovation Group p.l.c. are extended to the White Label.

Insofar as the White Label is sending or receiving data held in or from systems of Gaming Innovation Group p.l.c., the White Label is a data processor and Gaming Innovation Group p.l.c. is data controller. Should White Label collect any information autonomously, White Label is the data controller in respect of that additional personal data collected and processed. Refer to any specific privacy notices contained at the site of the White Label in order to understand whether in certain situations the White Label will be acting as your data controller.

Information we collect About you

We will collect and process the following data about you:

Where we need to collect personal data by law, or under the terms of a contract we have with you and you fail to provide that data when requested, we may not be able to perform the contract we have or are trying to enter into with you (for example, to provide you with the games or payment services). In this case, we may have to close your account.

Categories of Data Held About You

Personal data, or personal information, means any information about an individual from which that person can be identified. It does not include data where the identity has been removed (anonymous data).

The personal data collected and processed on you can be grouped into the following categories and may contain:

 

 

In fulfilment of our legal obligations, we must also collect Special Categories of Personal Data about you (this includes details about any political or government positions you hold, criminal convictions and offences and details of any problem gambling behaviour, admissions.).

Uses made of the information (Purpose)

Creation of a User Account

All the information that we hold about you, whether provided to us by you, whether we have collected it from you or from third parties, is collated into one user profile (Player Account) that we create on you.

Lawful Basis for Processing of Personal Data

We have set out below, in a table format, a description of all the ways we plan to use your personal data, and which of the legal bases we rely on to do so. We have also identified what our legitimate interests are where appropriate.

 

Purpose/Activity

 

Category of data

 

Lawful basis for processing including basis of legitimate interest

 

To register you as a new customer

 

(a) Identity

(b) Contact

(c) Usage

 

(a)    Performance of a contract with you

(b)   Necessary to comply with a legal obligation

 

To provide gaming services to you

(a) Manage deposits and withdrawals;

(b) Deliver games to you

 

(a) Identity

(b) Contact

(c) Financial

(d) Transaction

(e) Marketing and Communications

 

(a) Performance of a contract with you

(b) Necessary for our legitimate interests

(c)    Necessary to comply with a legal obligation

 

To manage our relationship with you which will include:

(a) Notifying you about changes to our terms or privacy policy

(b) Maintain a Player Account with us.

 

(a) Identity

(b) Contact

(c) Usage

(d) Marketing and Communications

 

(a) Performance of a contract with you

(b) Necessary for our legitimate interests (to keep our records updated)

(c) necessary to comply with a legal obligation

To enable you to partake in a promotion;

 

(a) Identity

(b) Contact

(c) Usage

 

(a) Performance of a contract with you;

(b) Necessary for our legitimate interests (to study how customers use our products/services, to develop them and grow our business)

 

To inform you about a promotion/bonus or other offer;

(a) Identity

(b) Contact

(c) Usage

(d) Marketing and Communications

 

Consent (if we contact you by means of direct marketing.

To administer and protect our business and this website from any illegitimate activities, including money laundering, fraud, collusion and similar activities.

 

(a) Identity

(b) Contact

(c) Technical

(d) Special Categories of Personal Data

 

Necessary to comply with a legal obligation (to prevent money laundering, fraud, collusion)

To analyse and study player behaviour, communications, depositing and player patters to determine whether you display any responsible gaming problems;

(a) Identity

(b) Contact

(c) Usage

(d) Special Categories of Personal Data

Necessary to comply with a legal obligation (to prevent money laundering, problem gambling)

To administer and protect our business and this website (including troubleshooting, data analysis, testing, system maintenance, support, reporting and hosting of data)

(a) Identity

(b) Contact

(c) Technical

 

(a) Necessary for our legitimate interests (for running our business, provision of administration and IT services, network security, to prevent fraud and in the context of a business reorganisation or group restructuring exercise)

(b) Necessary to comply with a legal obligation (to safeguard client funds)

To deliver relevant website content and advertisements to you and measure or understand the effectiveness of the advertising we serve to you

 

(a) Identity

(b) Contact

(c) Usage

(d) Marketing and Communications

(e) Technical

 

Necessary for our legitimate interests (to deliver relevant products to you through the site based on your past activity and preferences)

 

To use data analytics to improve our website, products, marketing, customer relationships and experiences

 

(a) Technical

(b) Usage

 

Necessary for our legitimate interests (to define types of customers for our products, to keep our website updated and relevant and to develop our business)

 

Disclosure of your information

We shall share your personal information with:

Where we store your personal data

Your rights

Under certain circumstances, you have rights under data protection laws in relation to your personal data.

You can also exercise your rights at any time by contacting us at [email protected]. All communications with us must be through the e-mail address that is associated with your account. We will verify your identity prior to responding to any request.

Time Limit to Respond

We try to respond to all legitimate requests within one month. Occasionally it may take us longer than a month if your request is particularly complex or you have made a number of requests. In this case, we will notify you and keep you updated.

Data Security

We have put in place appropriate security measures to prevent your personal data from being accidentally lost, used or accessed in an unauthorised way, altered or disclosed. In addition, we limit access to your personal data to those employees, agents, contractors and other third parties who have a business need to know. They will only process your personal data on our instructions and they are subject to a duty of confidentiality.

We have put in place procedures to deal with any suspected personal data breach and will notify you and any applicable regulator of a breach where we are legally required to do so.

Data Retention

We have to retain all basic information about you required by the law of any jurisdiction or otherwise required by us for the purposes of defending any current or future legal claims for five after you close an account with us or any longer time period required by the law of any jurisdiction.

Please note that we may be required in certain circumstances to retain your information indefinitely (for example under our procedures on responsible gambling and self-exclusion). We will take all necessary steps to ensure that the privacy of information is maintained for the period of retention.

You can ask us to delete your data by closing your account. In that case, we will immediately delete all information aside from that which we are required to maintain to fulfil our legal obligations as indicated above.

In some circumstances we may anonymise your personal data (so that it can no longer be associated with you) for research or statistical purposes in which case we may use this information indefinitely without further notice to you

Cookies

Our website uses cookies. A cookie is a small file of letters and numbers that we put on your computer. These cookies allow us to distinguish you from other users of our website, which helps us to provide you with a good experience when you browse our website and also allows us to improve our site.

For more information on Cookies, please see our Cookie Notice below.

 

On-Site Advertising

From time to time, we may place on-site advertising using information you make available to us when you interact with our sites, content, or services. On-site ads, also sometimes referred to as personalised or targeted ads, are displayed to you based on information collected through cookies or through interactions with the site.

You can choose not to receive on-site ads from us. You will still see ads but they will not be personalised. Please visit your Account page to modify the advertising settings.

Further, as described in the Cookie Notice above and below, you may modify the settings in most browsers to notify you when you receive a new cookie and disable cookies altogether.

Advertising on Third Party Sites

We use third parties who collect data about their apps' and sites' visitors through their own cookies, web beacons, and other technologies regarding your online activities, in an effort to understand your interests and deliver you advertisements that are tailored to your interests. We purchase ad space on third party sites and our ads may appear when the third party determines that our ad is relevant to your interest according to the information they have collected.

We do not provide any personal information to advertisers or to third party sites that display our interest-based ads, however they may have collected certain personal information from you through the use of their site (such as articles read, types of ads clicked etc.), or through data analytics platforms (such as Google Analytics – see Cookie Notice below for more information) and they may therefore customise advertising material published on their site according to your interests.

Third party advertisers or advertising companies working on their behalf sometimes use technology to serve our advertisements. They automatically receive your IP address when this happens. They may also use cookies to measure the effectiveness of their advertisements and to personalise advertising content.

We do not have access to or control over cookies or other features that advertisers and third party sites may use, and the information practices of these advertisers and third party websites are not covered by our Privacy Notice. Please contact them directly for more information about their privacy practices.

Changes to our privacy policy

 

Cookie notice

Our website uses cookies. A cookie is a small file of letters and numbers that we put on your computer. These cookies allow us to distinguish you from other users of our website, which helps us to provide you with a good experience when you browse our website and also allows us to improve our site.

How to Control Cookies

You can manage cookie usage through your browser settings. The help function in your preferred browser should provide you with the correct information. Some browsers provide helpful cookie guides:

Alternatively, http://www.allaboutcookies.org provides advice on how to do this, and further information on cookies and how to manage them.

In addition Google Analytics provides its own opt-out options:

 

N.B. In the case of some mobile devices, it may be necessary to consult the device’s instruction manual to manage cookies effectively.

Cookie Classification

Classification

Description

Strictly necessary cookies

These cookies are essential in order to enable you to move around the website and use its features, such as accessing secure areas of the website.

Note. Blocking these cookies will prevent registration/authentication to the site and will make some content/functions unavailable.

Performance cookies

These cookies collect information about how customers use a website, for instance which pages customers go to most often, and if they get error messages from web pages. These cookies don’t collect information that identify a visitor. All information these cookies collect is aggregated and therefore anonymous.

Functionality cookies

 These cookies allow the website to remember choices you make such as your username, language or the region you are in and provide enhanced, more personal features. These cookies can also be used to remember changes you have made to text size, fonts and other parts of web pages you can customise. They may also be used to provide services you have asked for such as watching videos or commenting on a blog. The information these cookies collect may be anonymised and they cannot track your browsing activity on other websites.

Targeting/advertising cookies

These cookies record your visit, the pages you have visited, the games you have played, the financial transactions you have made, and your general behaviour on the Website. These cookies are used to deliver adverts more relevant to you and your interests. They are also used to limit the number of time you see an advertisement as well as help measure the effectiveness of the advertising campaign. We will use this information to make our website and the advertising displayed or received by you more relevant to your interests. We may also share this information with third parties for this purpose who assist us in analytics.

 

Third Party Cookies

Please note that third parties (including, for example, advertising networks and providers of external services like web traffic analysis services) may also use cookies, over which we have no control. These cookies are likely to be analytical/performance cookies or targeting cookies. The table below identifies those cookies that are third party cookies.

An example of a third-party website that may use cookies on our site are our suppliers of Games. We feature games on our site that are provided by third parties. Therefore you may receive a cookie from the third party whilst playing their games. Furthermore, if you use any of our ‘Share’ tools to share our content outside our sites (such as with Facebook), you may be sent cookies from these websites.

We don't control the setting of these cookies, so it is recommended to check the third-party website for more information about their cookies and how to manage them.

Cookies Behaviour

Session Cookies

Session cookies are created temporarily when a user visits a website. Once the user leaves the site/closes the browser, the session cookie is deleted.

Persistent Cookies

A persistent cookie file remains on the user’s device and is re-activated when the user visits the website that created that particular cookie. These cookies expire after a certain period (set in the file), or can be removed manually.

We use both Session and Persistent Cookies as indicated under the section “Cookies Used” in the column Expiration Time.

For a full list of cookies Used please click here.

Contact

Gaming Innovation Group p.l.c.

Data Protection Officer

@GIG Beach

Triq id-Dragunara

St. Julians, STJ3148

Malta